Neurodivergens, hvad er det?

Betegnelserne Neurotypisk og Neurodivergent er paraplybetegnekser, der bliver brugt, for ikke at bruge ordene normal eller unormal, når man taler om mennesker med elle uden diagnoser, som Autisme og ADHD/ADD.

Det Neurotypiske (typisk = som de fleste) menneske vil have en hjerne der udvikler sig uden nævneværdige udfordringer i forhold til den verden vi lever i, og personen lever ikke op til diagnosekriterierne for f.eks. ADHD/ADD og/eller Autisme. Neurotypiske menneskers kognitive funktioner og måden, de opfatter, tænker og interagerer med verden på, svarer til flertallet.

Den Neurodivergente (divergent = noget der afviger fra flertallet) hjerne udvikler sig anderledes og er en anderledes fungerende hjerne der er biologisk og ofte arveligt betinget. Neurodivergens dækker også over andre diagnoser f.eks. Tourettes Syndrom. Neurodivergente hjerner reagerer, tænker og opfatter sanseindtryk anderledes end flertallet. Der er ligeså forskellige arter af neurodivergens, som der er mennesker med den type hjerne. Og har du mødt ét Neurodivergent menneske, har du mødt ét Neurodivergent menneske.

Det er også vigtigt at sige at selvom Autisme og ADHD/ADD ligger indenfor psykiatrien, er det ikke en psykisk sygdom. Det er som beskrevet ovenfor en biologisk anderledes fungerende hjerne, og i den verden vi lever i i dag, kan det blive et handicap, da det kan være svært at bearbejde de ufatteligt mange sanse-indtryk fra social medier og lignende. Samtidig skal vi også leve op til de høje krav der stilles for uddannelse og arbejdsliv.