Kiss-Kidd Syndrom – er dit barns krop skæv

Kiss – 0-1 år  

(Kranie-nakkeleds Induceret SymmetriforStyrrelse)

Ved fødslen kan der opstå en skævhed i de øverste nakkeled. Hos børn der f.eks. har stået skævt i bækkenet inden fødslen, er taget med kop, født ved kejsersnit eller er kommet hurtigt til verden, er der en risiko for at at skævheden opstår. Det autonome nervesystem kommer i klemme mellem de skæve hvirvler og barnet udvikles ikke optimalt, da det skal kompensere for skævheden. Følgenede symptomer kan være tegn på Kiss-syndrom:

 • Kolik.
 • Trøstesløs gråd.
 • Spise-forstyrrelser/for meget gylp.
 • Ammeproblemer, kan måske bedre tage det ene bryst frem for det andet.
 • Forstoppelse.
 • Urolig søvn, barnet vågner evt. op med et skrig.
 • Bananform – barnet ligge i en C-form til den ene side og har måske en inaktiv side.
 • Svaj i ryggen når barnet sover på siden, barnet ligger med hovedet trukket langt bagover.
 • Kigger helst kun til den ene side.
 • Skævt baghoved eller asymetrisk hoved.

 Kidd – 1-15 år

(Kranie-nakkeleds Induceret Dyspraxi og Dysgoni)

( Dyspraxi: nedsat evne til at udføre tillærte bevægelser (klodsethed))
( Dysgoni: nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk)

Et ubehandlet Kiss barn kan udvikle sig til et barn med Kidd syndrom.

Barnet skal kompensere for sin skæve krop, hvilket kan vise sig som forsinket motorisk udvikling i førskolealderen. Barnet kan enten være meget uroligt eller voldsomt, men kan også være helt roligt, hvor vanskelighederne først kommer i skolealderen.

Symptomer på et Kidd Barn i førskolealderen kan være:

 • Uro og hyperaktivitet
 • Forstoppelse
 • Dårlig mundmotorik = spise- og sprogproblemer
 • Skæv hovedstilling
 • Dårlig balance – falder ofte, kan have svært ved at cykle og gå på trapper
 • Søvnproblemer

Når barnet når skolealderen vil både fin- og grovmotorik udfordres. Samtidig udfordres sanserne kraftigt når der stilles krav til læsning, talforståelse, orientering i rum og tid og det at opholde sig i en klasse med uro og larm gennem en lang skoledag.
En skævhed i nakkeleddet vil forstyrre det autonome nervesystem. Er det autonome nervestystem belastet, kan det gå ud over barnets evne til at opfatte, bearbejde og videreformidle sanseindtryk.

Symptomer på Kidd Børn i skolealderen kan være:

 • Forsinket motorisk udvikling, balance- og koordinationsproblemer
 • Forkert kropsholdning – stort lændesvaj, indadvendte ben (kalvknæet)
 • Koncentrationsbesvær
 • Læse- og stavevanskeligheder
 • Kort lunte – agressiv adfærd, dårligt humør, frustrationer
 • ADHD lignende symptomer
 • Fordøjelsesproblemer

Kranio-Sakral terapi kan afhjælpe Kiss-Kidd Syndrom hos børn. Med blive teknikker løsnes de skæve nakkeled og de spændte muskler.
Jo før en behandling sættes i gang jo færre gener og følger får barnet.
Alle babyer burde få en gennemgang af kroppen lige efter fødslen, så eventuelle skævheder kunne opdages. Mange timers utrøstelig gråd, søvnløshed og bekymringer vil på den måde kunne forhindres.
Men det er aldrig for sent. Også store børn med Kidd symptomer kan hjælpes. Det er stadig muligt at rette op på skævheder og få det spændte nervestystem til at falde til ro.