Kognitive vanskeligheder hos børn

Symptomer:

Kognitive vanskeligheder er et begreb der dækker over en begrænset evne til at agere i vores liv. Vi kan opleve koncentrations- eller hukommelsesbesvær. Vi kan mangle overblik eller miste tråden i en samtale.
Vi kan alle opleve  kognitive vanskeligheder i mere eller mindre grad, hvis vi bliver trætte eller er udsat for stress. Det går ofte hurtigt over når man får overskud igen. (kilde: Psykiatrifonden.dk)
Børn kan ligesom voksne være stressede og derfor opleve kognitive vanskeligheder.
Men barnet kan også have “medfødte” kognitive vanskeligheder af en eller anden årsag.
Det kan være du oplever barnet har koncentrationsbesvær. Læsevanskeligheder. Opmærksomhedsforstyrrelser. Manglende sociale færdigheder. Manglende overblik.
Men det kan også i nogle tilfælde være svært at se disse symptomer, fordi barnet får en medreaktion på baggrund af de kognitive vanskeligheder som er mere synlig. Når barnet oplever at have en af de ovenstående vanskeligheder og ikke kan sætte ord på problemet, vil det ofte reagere med at blive urolig, uopmærksom og udadreagerende i stedet.
Mange kan komme til at kategorisere disse børn som dovne eller uopdragne eller de kan få stillet en diagnose.

Årsager

En presset eller stresset dagligdag for barnet kan nedsætte barnets kognitive evner. (Se mere under “Stress hos børn”).
Hvis barnet er særligt sensitiv kan det desuden blive overstimuleret og få kognitive vanskeligheder. (Læs om sensitive børn).Hvis barnet har en diagnose af en eller anden art vil det enten være kognitive vanskeligheder der er årsagen til at diagnosen er givet, eller der kan følge kognitive vanskeligheder med børn med handicaps.

Uanset hvilken årsag der ligger bag de kognitive vanskeligheder kan man overordnet sige, at det er hjernens evne, der i en kort periode eller kronisk, har svært ved at opfatte, bearbejde og omsætte signaler til handlinger der ligger indenfor det vi opfatter som “normalt”.
Barnet får derved sværere ved at tilpasse sig de rammer der findes socialt, fagligt og praktisk både hjemme, i institution og i skole.

Hjernens evne til processen med at opfatte, bearbejde og omsætte signaler nedsættes fordi nervesignalerne i hjernen har sværere ved at snakke sammen. Hjerneskader, stress og forkert kost er nogle af de årsager der kan ligge bag dette.

Konsekvenser

Et barn med kognitive vanskeligheder der ikke bliver “set”, vil ofte fungere meget dårligt.
Hos børn med diagnoser og handicaps, er der som regel helt styr på de kognitive vanskeligheder, og der bliver gjort hvad man kan for at hjælpe barnet.
Men et barn som, af anden årsag end disse, har kognitive vanskeligheder, vil mistrives og det er ikke altid, at man lige finder årsagen til mistrivslen med det samme.
Ofte kan et barn udvise symptomer på stress på grund af kognitive vanskeligheder, og da stress også er en årsag til kognitive vanskeligheder vil disse bare forstærkes. Barnet bliver igen mere stresset og så er knuden ved at stramme grundigt om problemet.
Det kan være svært, at få kortlagt hvad problemet er, og det kræver i alle tilfælde et godt samarbejde med pædagoger eller lærere, der også kender barnet godt fra dagligdagen.

Behandling

Der kan og skal sættes ind fra rigtigt mange sider, når et barn har kognitive vanskeligheder.
Samarbejde med institution/skole og andre fagpersoner er nødvendigt. Men dagligdagen skal også tilpasses barnet og bedre “hjernekost” er nogle af de ting der kan understøtte hjælpen.

Jeg kan hjælpe med at afspænde krop og nervesystem hos barnet. Med meget blide teknikker løsner jeg skævheder, spændinger og muskler, både på krop og kranie, så nervesystemet hos barnet kan arbejde frit og slappe af.
Jeg har behandlet mange børn med “kroniske” kognitive vanskeligheder og alle børn har oplevet en eller anden form for bedring. Langt de fleste oplever at de får mere overskud i dagligdagen og bedre søvn. Et større overskud vil unægteligt give barnet bedre muligheder for, at overkomme de vanskeligheder de oplever at have. På den måde får barnet overskud til at lære sig redskaber til at mestre deres kognitive vanskeligheder, og dermed komme til at fungere bedre i dagligdagen.
Hvis de kognitive vanskeligheder kommer af stress, vil barnet sandsynligvis kunne komme helt af med vanskelighederne når nervesystemet falder til ro, hvis stress udløseren vel og mærke fjernes samtidig.

Andre udfordringer:

Fordøjelsesproblemer
Hovedpine, træthed
Spændinger, skævheder
Stress og angst
Søvnproblemer
Kognitive vanskeligheder f.eks indlæringsproblemer