Stress og angst hos børn

Et barn der er stresset vil ofte mistrives.
Det kan klage over ondt i maven eller andre steder i kroppen. Det kan have dårlig søvn, være uroligt og ked af det, have hovedpine eller kognitive vanskeligheder.
Eller du kan opleve at fordøjelsen kan være dårlig og at dit barn enten har diarré eller forstoppelse.

Barnet kan desuden udvikle angst eller overdreven bekymring på baggrund af stress. Det kan være angsten for at falde i søvn alene, sove alene, gå i skole, angst for døden, for at være alene eller for mad. Listen er lang.

Det kan være dit barn er stresset fordi hverdagen er for hård.
Lange institutionsdage. Forlængede skoledage. For mange fritidsaktiviteter. For mange input fra flimrende skærme. Hvis det “bare” er det, er det til at ændre på.
Det kan også være dit barn bliver mobbet eller der er vanskeligheder i familien som, sygdom, dødsfald eller skilsmisse.
Dit barn kan desuden blive stresset, hvis kroppen er i ubalance pga. smerter, skævheder eller spændinger. Eller omvendt kan det få smerter og spændinger, hvis det er stresset.

Angst kan som nævnt udløses af stress, fordi nervesystemet simpelthen er i kampberedskab for længe. Men oplevelser, traumer, ulykker, skilmisse og lignende kan også udløse angst. Mange gange kan det væres vært at finde den præcise årsag til angst.

Et barn med stress vil som sagt mistrives i en eller anden grad, det kan være fysisk eller mentalt.
Konsekvensen af uopdaget stress vil være en “knude” der strammes mere og mere. Stress avler spændinger i kroppen og et spændt nervesystem = barnet mistrives, får kognitive vanskeligheder = mere stress = flere spændinger = mere stress osv. osv.
Til sidst kan det være svært at se, hvad der kom først.

Angst kan blive utroligt hæmmende for et barns liv. Ofte er barnet ikke kun bange for en ting, men for mange ting på en gang. Det kan begrænse barnet i at deltage i livet, hvis det har svært ved at gå i skole, sove ude, være blandt andre mennesker. Og det bliver ikke kun hæmmende for barnets liv men også for resten af familien, som ofte må tage hensyn til det angste barn. Hvis der ikke bliver taget hånd om angst tidligt kan det udvikle sig og blive hængende i voksenlivet og blive sværere at få taget hånd om.

Behandling

Det er derfor er det vigtigt at agere på sit barns mistrivsel så hurtigt som man opdager det.
Måske kan I selv løse den faktor der ligger bag barnets stress eller angst og knuden løses op hurtigt.
Men hvis barnets nervesystemet har været belastet længe vil kroppen blive spændt og det kan det være nødvendigt at få løsnet op for den.

Med blide muskel- og bindevævsteknikker kan jeg løsne spædninger i muskler og bindevæv så nervesystemet kan slappe af så barnet igen får mere overskud både fysisk og mentalt.

Angst mindskes også når kroppen slapper mere af, det kan dermed blive lettere for barnet og jer forældre at finde ind til årsagen for angsten. Jeg har erfaring med angst i familien og kender hvilke tiltag, der kan være nødvendige for at komme angsten hos dit barn til livs. Det er feks meget vigtigt, at man som forælder ved hvordan man skal agere når man har et angst barn, så man ikke kommer til at forstærke angsten.

I tæt samarbejde med jer forældre forsøger vi at finde årsagen til barnets stress eller angst.

Andre udfordringer

Fordøjelsesproblemer
Hovedpine, træthed
Spændinger, skævheder
Stress og angst
Søvnproblemer
Kognitive vanskeligheder f.eks indlæringsproblemer