Små prisændringer fra 1. januar 2017

Prisen for en børne behandling forbliver uændret.

Prisen for voksnes og pensionisters første behandling bliver fremover 650,- kr for voksne og 600,- kr for pensionister. Første behandling varer op til 75 minutter incl indledende samtale. Efterfølgende behandling varer mll 50-60 minutter og koster det samme som i 2015.

Skriv en kommentar