Ny Lov vedr Persondata

Da der er blevet strammet op på persondataforordningsloven d. 25. maj 2018, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det ikke er en sikker linje, hvis du vælger at kontakte mig via messenger eller pr mail.
Det betyder ikke, at du ikke kan kontakte mig den vej, men vær opmærksom på, hvad du skriver til mig i en evt. besked, da dine oplysninger evt. kan blive misbrugt af andre.
Jeg anbefaler i stedet for, at du kontakter mig på telefon.

—————————————————————————————————————————————-

Her kan du se hvordan jeg behandler og bruger personfølsomme oplysninger.

Adgangen til min computer er beskyttet med kode. Journalen er elektronisk.

Jeg orienterer alle klienter om, at jeg skriver journal og at de har adgang til journalen, hvis de ønsker det. I journalen er der et afkrydsningsfelt som bekræfter klientens samtykke. Klienten kan til en hver tid få slettet deres oplysninger. Notaterne vil blive gemt i 5 år fra sidste notat. Notater over 5 år vil bliver sletter til d. 1. i hver måned.

Journalen indeholder kontaktoplysninger, oplysninger fra klienten selv, om helbred og ønsker om behandling. Oplysninger kan indeholde information om sygdom både fysiske og psykiske, sociale og private forhold, medicin og misbrug. Der skrives desuden et notat fra hver behandling om behandlingsmetoder, og mine vurderinger. Ingen CPR numrer.

Jeg har helbredsoplysninger og notater, for at kunne vurdere hvilken fremgangsmåde jeg skal bruge i behandlingen og for at se hvordan behandlingsforløbet udvikler sig.

Der er Cookies information på min hjemmeside.

    Der vil med tiden blive mulighed for at udfylde Anamnese/sygdomshistorie skema til udfyldelse elektronisk før du kommer første gang i klinikken.

Mails og sms bliver slettet senest efter 2 måneder, der vil bliver slettet mail/sms hver gang til d. 1. i måneden.

Skriv en kommentar